За почитането на Климент, папа Римски в Средновековна Бьлгария (По епиграфски данни от IХ-Х век).


Константинов, Казимир (1983) За почитането на Климент, папа Римски в Средновековна Бьлгария (По епиграфски данни от IХ-Х век). В: Старобьлгаристика, 1983, № 4, с. 86-92.


 
  Статия
 
 Издадено
  19250
 Казимир Константинов

1. Атанасов, Георги Георгиев. Две надписи с граффити-рисунками — свидетельства проникновения дела Кирилла и Мефодия в Северо-восточную Болгарию. - В: Stratum plus : archaeology and cultural anthropology (Кишинев), 2013, № 6, с. 43-56. ISSN: 1608-9057 ; eISSN: 1857-3533

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/