Още ведньж за надписа с дата от старобьлгарския манастир до с. Равна, Варненски окраг.


Константинов, Казимир (1986) Още ведньж за надписа с дата от старобьлгарския манастир до с. Равна, Варненски окраг. В: Археология, 1986, № 1, с. 8-19.


 
  Статия
 


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки История и археология

Humanities
Humanities History and Archeology

 Издадено
  19245
 Казимир Константинов

1. Атанасов, Георги Георгиев. Две надписи с граффити-рисунками — свидетельства проникновения дела Кирилла и Мефодия в Северо-восточную Болгарию. - В: Stratum plus : archaeology and cultural anthropology (Кишинев), 2013, № 6, с. 43-56. ISSN: 1608-9057 ; eISSN: 1857-3533

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/