Новооткрит двуезичен надпис от Равна.


Константинов, Казимир (1984) Новооткрит двуезичен надпис от Равна. В: Сборник в памет на проф. Станчо Ваклинов. - София, 1984, с. 231-235.


 
  Статия
 


Хуманитарни науки История и археология
Хуманитарни науки

Humanities
Humanities History and Archeology

 Издадено
  19244
 Казимир Константинов

1. Атанасов, Георги Георгиев. Две надписи с граффити-рисунками — свидетельства проникновения дела Кирилла и Мефодия в Северо-восточную Болгарию. - В: Stratum plus : archaeology and cultural anthropology (Кишинев), 2013, № 6, с. 43-56. ISSN: 1608-9057 ; eISSN: 1857-3533

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/