Двуезични надписи и абецедари от старобьлгарския манастир при с. Равна, Варненски окръг.


Константинов, Казимир (1984) Двуезични надписи и абецедари от старобьлгарския манастир при с. Равна, Варненски окръг. В: Изв. Нар. музей - Варна, 1984, Т. 20 (35), с. 65-81.


 
  Статия
 
 Издадено
  19242
 Казимир Константинов

1. Атанасов, Георги Георгиев. Две надписи с граффити-рисунками — свидетельства проникновения дела Кирилла и Мефодия в Северо-восточную Болгарию. - В: Stratum plus : archaeology and cultural anthropology (Кишинев), 2013, № 6, с. 43-56. ISSN: 1608-9057 ; eISSN: 1857-3533

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/