За четенето и тьлкуването на надписа от с. Цар Асен, Силистренски окрьг.


Константинов, Казимир (1982) За четенето и тьлкуването на надписа от с. Цар Асен, Силистренски окрьг. В: Археология, 1982, № 3-4, с. 43-49. ISSN 0324-1203 COBISS.BG-ID 1119614436


 
  Статия
 


Хуманитарни науки История и археология
Хуманитарни науки

Humanities
Humanities History and Archeology

 Издадено
  19241
 Казимир Константинов

1. Атанасов, Георги Георгиев. Две надписи с граффити-рисунками — свидетельства проникновения дела Кирилла и Мефодия в Северо-восточную Болгарию. - В: Stratum plus : archaeology and cultural anthropology (Кишинев), 2013, № 6, с. 43-56. ISSN: 1608-9057 ; eISSN: 1857-3533

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/