Надписи из круглой церкви в Преславе.


Константинов, Казимир (1985) Надписи из круглой церкви в Преславе. В: София : Изд-во Болгарской академии наук, 1985. - 132 с


 
  Статия
 


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки История и археология

Humanities
Humanities History and Archeology

 Издадено
  19240
 Казимир Константинов

1. Шинаков, Е. А., Д. М. Селиверстов, В. В. Гурьянов. Болгары IХ-X веков в Хотылёво. - В: Вестник Брянского государственного университета, 2012, № 2-2, с. 100-103. ISSN: 2072-2087

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/