За два амулета с апокрифни молитви от X в.


Константинов, Казимир (1988) За два амулета с апокрифни молитви от X в. В: Палеославистика и епиграфика : В памет на проф. Иван Гьльбов. - В. Тьрново, 1988. с. 29.


 
  Статия
 


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки История и археология

Humanities
Humanities History and Archeology

 Издадено
  19236
 Казимир Константинов

1. Рождественская, Татьяна Всеволодовна. Эпиграфические памятники на Руси в эпоху становления государственности. -В: Электронный научно-образовательный журнал история (Москва), 2012, № 5 (12), с. 16. eISSN: 2079-8784

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/