Надписи из Круглой церкви в Преславе.


Константинов, Казимир (1985) Надписи из Круглой церкви в Преславе. В: София : БАН, 1985. - 132 с.


 
  Статия
 


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки История и археология

Humanities
Humanities History and Archeology

 Издадено
  19230
 Казимир Константинов

1. Михеев, Савва Михайлович. Древнерусских глаголических надписи-граффити XI-XII веков из Новгорода. - В: Slovo: Časopis Staroslavenskoga instituta u Zagrebu, sv. 62, 2012, с. p. 63-99. ISSN 0583-6255

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/