Тодорова, Е., Н. Чолаков и др. Клиент-сървър система за администриране на големи търговски обекти.


Чолаков, Николай (2001) Тодорова, Е., Н. Чолаков и др. Клиент-сървър система за администриране на големи търговски обекти. Научна конференция "Университетът през третото хилядодетие"- Бургаски свободен университет


 В доклада е представена реализацията на проекта за клиент-сървър система за администриране на големи търговски обекти. Специално внимание е обърнато на проектирането на структурата на базата данни и функционалните модули на системата с оглед максимално да бъдат задоволени нуждите на потребителите.
  
 client-server, database
 
  1923
 Николай Чолаков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/