Българската социалдемокрация и монархическият институт (1918–1923).


Калчев, Калчо (1997) Българската социалдемокрация и монархическият институт (1918–1923). Шумен


 
  Студия
 


Хуманитарни науки История и археология
Хуманитарни науки

Humanities
Humanities History and Archeology

 Издадено
  19229
 Калчо Калчев

1. Лобанова, Валерия Вячеславовна. Роль института монархии в Болгарии в начальный период царствования Бориса III (1918 – 1923). // Вестн. Московского ун-та. сер. 8. История, 2013, № 1, с. 99, 104, 105, 109.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/