Исторически календар за бесарабските българи.


Калчев, Калчо (2001) Исторически календар за бесарабските българи. В. Търново : Витал, 2001. - 384 с.


 
  Книга
 


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки История и археология

Humanities
Humanities History and Archeology

 Издадено
  19227
 Калчо Калчев

5. Боримечков, Димитър. Преуспяващи бесарабски българи. // Гагаузская правда, 7 юни 2016. http://gagauzpravda.md/social/preuspyavashhi-besarabski-b-lgari.html/ (20.07.2017)

4. Думиника, Иван. Българските преселници в Бесарабия в края на XVIII – първата половина на XIX век в историографията. - Кишинев : Кишинев "S.S.B.", 2015. - 440 с.

3. Schewchenko, Andrei Mikhailovich. The Economic Activity of the Bulgarian Colonists in the South Bessarabia in the Mid-19th Century. // Journal of Danubian Studies and Research, Vol. 4, 2014, № 1, с. 31.

1. Думиника, Иван. Библиография на трудове на д.и.н. Николай Червенков. // България: метрополия и диаспора : Сб. по случай 65-год. на д.и.н. Николай Червенков / Състав. Ив. Думиника ; науч. ред. К. Калчев. - Кишинев, 2013, с. 70.

2. Думиника, Иван. Библиография на трудове на д.и.н. Николай Червенков. // България: метрополия и диаспора : Сб. по случай 65-год. на д.и.н. Николай Червенков / Състав. Ив. Думиника ; науч. ред. К. Калчев. - Кишинев, 2013, с. 70.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/