Чолаков, Н. Развитие на JAVA технологията за програмиране от страна на сървъра.


Чолаков, Николай (2001) Чолаков, Н. Развитие на JAVA технологията за програмиране от страна на сървъра. Велико Търново, Четвърта научна конференция с международно участие “Интернет - среда за нови технологии”


 In this article the development of the JAVA sever-side programming technology is analyzed. The main features of the JAVA server sockets, servlets, JSP, and taglib extensions are presented. The analysis is done considering their relations, advantages and disadvantages in comparison with other server-side programming technologies. Some practical conclusions for the applying of these instruments are formulated .
  
 JAVA, Serverside programming
 
  1921
 Николай Чолаков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/