Some new results on cut set Catalan numbers


Дошкова-Тодорова, Юлиана (2003) Some new results on cut set Catalan numbers Utilitas Math. 64 (2003), 159-166


 Improved methods to determine the value of the cut set Catalan numbers as a variation of the classical Catalan numbers are presented. Moreover, the table of values is completed up to n=25.
  Статия
 Catalan numbers, dissection of polygon, triangulations


Природни науки, математика и информатика

Natural sciences, mathematics and informatics

 Издадено
  1916
 Юлиана Дошкова-Тодорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/