УЧЕНИКЪТ-РАБОТНИК НА ЗНАНИЕТО – ПОСТКОМУНИКАТИВНОСТ В ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (НАЧАЛЕН ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЕТАП)


Мандева, Марианна (2017) УЧЕНИКЪТ-РАБОТНИК НА ЗНАНИЕТО – ПОСТКОМУНИКАТИВНОСТ В ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (НАЧАЛЕН ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЕТАП) Българско списание за образование


 Характеризира се образованието в съвременния свят, определян като „цивилизация на знанието” (П. Дракър). На този фон се поставя акцент върху посткомуникативността в обучението по български език – начален училищен етап. Защитава се класификация на овладяваните знания. Теоретичните тези се подкрепят с примери от училищната практика.
  Статия
 цивилизация на знанието, образование, ученикът-работник на знанието, посткомуникативност, обучение по български език, начален образователен етап
 Издадено
  19158
 Марианна Мандева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/