Радев, Радослав. Словесни инсталации. Пясъкът, Рамката, Сводът, Стъпалата, Мигът. – Россия – Болгария. Слово и дело. Сборник участников литературной ассамблеи Слово и дело. Московская.городская организация союза писателей России. Москва. 2016. ISBN 978-5-7949-0589-2. с.155-161.


Радев, Радослав (2016) Радев, Радослав. Словесни инсталации. Пясъкът, Рамката, Сводът, Стъпалата, Мигът. – Россия – Болгария. Слово и дело. Сборник участников литературной ассамблеи Слово и дело. Московская.городская организация союза писателей России. Москва. 2016. ISBN 978-5-7949-0589-2. с.155-161. Русия, гр. Москва


 Статията е философско есеистично разсъждение за смисъла и духовния израз на пясъкът, рамката, сводът, стъпалата, мигът, осмислен в българската култура и литература.
  Статия
 пясък, свод, стъпала, рамка, миг
 Издадено
  19156
 Радослав Радев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/