"Ценен принос за обновяването на лексикографските ресурси на българската словакистика"


Константинова, Даниела (2017) "Ценен принос за обновяването на лексикографските ресурси на българската словакистика" Slavica Slovaca, 2017, 53 (1), pp. 93 – 95. ISSN 0037-6787


 Публикацията разглежда следните лекискографски трудове: ПАНАЙОТОВ, В. – ИВАНОВА, Д. – ЛИХАНОВА, С.: Словашко-български тематичен речник. Slovensko-bulharský tematický slovník. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2012. 237 с.ПАНАЙОТОВ, В. – ИВАНОВА, Д. – ЛИХАНОВА, С.: Кратък словашко-български речник на икономическите термини. Stručný slovensko-bulharský slovník ekonomických termínov. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2013. 222 с.ПАНАЙОТОВ, В. – ИВАНОВА, Д.: Кратък словашко-български финансов речник. Stručný slovensko-bulharský finančný slovník. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2015. 114 с.
  Рецензия
 словакистика, речници, двуезична лексикография, български, словашки език


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  19153
 Даниела Константинова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/