Употребата на иже като средство за изразяване на определеност в житията на Евтимий Търновски.- Български език, 1997/1998, 47 (кн. 2), с. 30-37. Print ISSN: 0005-4283 COBISS.BG-ID 1141748964


Карамфилова, Петя (1998) Употребата на иже като средство за изразяване на определеност в житията на Евтимий Търновски.- Български език, 1997/1998, 47 (кн. 2), с. 30-37. Print ISSN: 0005-4283 COBISS.BG-ID 1141748964 Български език, 1997/1998, кн. 2, с. 30-37. ISSN: 0005-4283 COBISS.BG-ID 1141748964


 
  Статия
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  19152
 Петя Карамфилова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/