Показателните местоимения като средство за изразяване на определеност в похвалните слова на Евтимий Търновски.- Проглас, 1997, 6 (бр. 1-2). Print ISSN: 0861-7902 , Online ISSN: 2367-8585 http://journals.uni-vt.bg/proglas/bul/vol11/iss1/ COBISS.BG-ID 1138959844


Карамфилова, Петя (1997) Показателните местоимения като средство за изразяване на определеност в похвалните слова на Евтимий Търновски.- Проглас, 1997, 6 (бр. 1-2). Print ISSN: 0861-7902 , Online ISSN: 2367-8585 http://journals.uni-vt.bg/proglas/bul/vol11/iss1/ COBISS.BG-ID 1138959844 Проглас, 1997, № 1-2. ISSN: 0861-7902 COBISS.BG-ID 1138959844


 
  Статия
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  19151
 Петя Карамфилова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/