Средства за изразяване на определеност в стария български книжовен език до XV-XVI в. - Сб. Българистични проучвания. Актуални проблеми на българистиката и славистиката. Трета международна научна сесия. Велико Търново, 20-21 август 1997 г. Ред. К. Цанков. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 1998, т. 3, с. 169-186. ISBN 954-524-192-6; COBISS.BG-ID 1032338916


Карамфилова, Петя (1998) Средства за изразяване на определеност в стария български книжовен език до XV-XVI в. - Сб. Българистични проучвания. Актуални проблеми на българистиката и славистиката. Трета международна научна сесия. Велико Търново, 20-21 август 1997 г. Ред. К. Цанков. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 1998, т. 3, с. 169-186. ISBN 954-524-192-6; COBISS.BG-ID 1032338916 Сб. Българистични проучвания. Актуални проблеми на българистиката и славистиката. Трета международна научна сесия. Велико Търново, 20-21 август 1997, ред. К. Цанков. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 1998, т. 3, с. 169-186. ISBN 954-524-192-6; COBISS.BG-ID 1032338916


 
  Доклад
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  19150
 Петя Карамфилова

5. Mladenova, Olga M. Definiteness in Bulgarian. Modelling the Processes of Language Change. Mouton de Gruyter. Berlin and New York. 2007. ISBN 978-3-11-019557-6 (с. 322)

6. Mladenova, Olga M. Definiteness in Bulgarian. Modelling the Processes of Language Change. Mouton de Gruyter. Berlin and New York. 2007. ISBN 978-3-11-019557-6 (с. 447)

2. Каневска-Николова, Е. Тройното членуване в родопските говори. УИ ”Паисий Хилендарски. Пловдив, 2006. ISBN 978-954-423-368-6 (с. 23)

3. Каневска-Николова, Е. Тройното членуване в родопските говори. УИ ”Паисий Хилендарски. Пловдив, 2006. ISBN 978-954-423-368-6 (с. 26)

4. Каневска-Николова, Е. Тройното членуване в родопските говори. УИ ”Паисий Хилендарски. Пловдив, 2006. ISBN 978-954-423-368-6 (с.58)

1. Мостовска, М. Показателните местоимения в полския език и техните български функционални съответствия. УИ “Св. св. Кирил и Методий”. В. Търново 2004 ISBN 954-524-387-2 (с. 20)

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/