"The State and the Protection of National Culture (Държавата и защитата на националната култура)"


Бузов, Вихрен (2005) "The State and the Protection of National Culture (Държавата и защитата на националната култура)" Models of Cultural Policy under the Condition of the Multicultural Societies at the Balkans and the Eurointegration Process, Sven, Nis, pp.27-33;


 В статията се обосновава необходимостта от защита на националната култура в условията на глобализацията и мултикултурализма.
  Статия
 национална култура, държавна защита на културата


Хуманитарни науки Философия

Humanities Philosophy

 Издадено
  19147
 Вихрен Бузов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/