Няголова М. Презентация доклада к юбилею Ксении Александровны Абульхановой "Вклад К. А. Абульхановой в современную психологию". Научное психологическое общество имени С. Л. рубинштейна при Институте психологии РАН. http://rubistein-society.ru/


Няголова, Марияна (2012) Няголова М. Презентация доклада к юбилею Ксении Александровны Абульхановой "Вклад К. А. Абульхановой в современную психологию". Научное психологическое общество имени С. Л. рубинштейна при Институте психологии РАН. http://rubistein-society.ru/ Москва


 
  Доклад
 
 Издадено
  19141
 Марияна Няголова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/