Гудзенко, Лариса. Към проблема за формирането на психологическата култура на средношколците. Превод от руски език - Мариана Няголова. Диоген: Психология 2009. Велико Търново: Университетско издателство "Св. Св. Кирил и Методий". с. 83 - 88.


Няголова, Марияна (2009) Гудзенко, Лариса. Към проблема за формирането на психологическата култура на средношколците. Превод от руски език - Мариана Няголова. Диоген: Психология 2009. Велико Търново: Университетско издателство "Св. Св. Кирил и Методий". с. 83 - 88. Велико Търново


 
  Превод
 
 Издадено
  19140
 Марияна Няголова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/