Няголова М. Д. Проблема сознания в психологических теориях С. Л. Рубинштейна и Анри Валлона. Психология человека в современном мире. Том 2. Отв. ред. А. Л. Журавлев, И. А. Джидарьян, В. А. барабанщиков, В. В. Селиванов, Д. В. Ушаков. Москва: Институт психологии РАН. 2009. с. 49 -51.


Няголова, Марияна (2009) Няголова М. Д. Проблема сознания в психологических теориях С. Л. Рубинштейна и Анри Валлона. Психология человека в современном мире. Том 2. Отв. ред. А. Л. Журавлев, И. А. Джидарьян, В. А. барабанщиков, В. В. Селиванов, Д. В. Ушаков. Москва: Институт психологии РАН. 2009. с. 49 -51. Москва


 
  Доклад
 
 Издадено
  19138
 Марияна Няголова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/