Карапенчев Ж., Няголова М. Към една нова педагогика чрез идеите на С. Л. Рубинщайн. Педагогически алманах. XI. кн. 1- 2. Велико Търново: Университетско издателство "Св. Св. Кирил и Методий". 2003. с. 358 - 360.


Няголова, Марияна (2003) Карапенчев Ж., Няголова М. Към една нова педагогика чрез идеите на С. Л. Рубинщайн. Педагогически алманах. XI. кн. 1- 2. Велико Търново: Университетско издателство "Св. Св. Кирил и Методий". 2003. с. 358 - 360. Велико Търново.


 
  Рецензия
 
 Издадено
  19136
 Марияна Няголова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/