Кондаков, Игор "Увод в историята на руската култура". Велико Търново: ПАН-ВТ. 2002. Превод от руски език. под редакцията на П. Джамбазов.


Няголова, Марияна (2002) Кондаков, Игор "Увод в историята на руската култура". Велико Търново: ПАН-ВТ. 2002. Превод от руски език. под редакцията на П. Джамбазов. Велико Търново.


 
  Превод
 
 
  19135
 Марияна Няголова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/