ИНТЕГРИРАНЕ НА ПОЛОВО ВЪЗПИТАНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛНО-ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС.


Стефанова, Евдокия (2017) ИНТЕГРИРАНЕ НА ПОЛОВО ВЪЗПИТАНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛНО-ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС. - В:Сборник доклади от годишна университетска научна конференция на Военен университет "Васил Левски". В. Търново: Издателски комплекс на НВУ "Васил Левски", 2017, с. 156-163. ISSN 2367-7481


 Настоящият материал разглежда интегративни връзки на половото възпитание с обучението по Околен свят, Човекът и природата, гражданско и здравно образование.
  Доклад
 полово възпитание, интеграция
 Издадено
  19126
 Евдокия Стефанова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/