Дигитална компетентност на учениците от начална училищна възраст при взаимодействието човек-общество и човек-природа.


Стефанова, Евдокия (2017) Дигитална компетентност на учениците от начална училищна възраст при взаимодействието човек-общество и човек-природа. International journal Skopje, 2017, 16(1) рр. 323-329. ISSN 1857-923Х


 
  Статия
 Дигитална компетентност, ИКТ
 Издадено
  19125
 Евдокия Стефанова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/