За литературния мотив „Насън и наяве“ и за едноименния фрагмент от Емилиян Станевл // сп. Проглас, 26 (1/2017), стр. 139-149.


Бурнева, Николина (2017) За литературния мотив „Насън и наяве“ и за едноименния фрагмент от Емилиян Станевл // сп. Проглас, 26 (1/2017), стр. 139-149. сп. Проглас, 26 (1/2017), с. 139-149.


 предисторията на литературния мотив и интертекстуални отношения между драми от Марлоу, Гьоте и Дюренмат очертават контекста на литературната система, в която се появява драматичният фрагмент на Емилиян Станев.
  Статия
 драма, Марлоу, Гьоте, Станев
 Издадено
  19122
 Николина Бурнева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/