Конакчиева, П. Социален свят. Природен свят. В: Моливко за предучилищно възпитание и подготовка на 3–4-годишни деца. Книга за учителя (под общата редакция на доц. д-р Д. Гълъбова). Второ допълнено издание. Велико Търново: Слово, 2010. с. 203-338. ISBN 978-954-439-930-6. УДК 372.3 COBISS.BG-ID 1255385060


Караиванова, Петя (2010) Конакчиева, П. Социален свят. Природен свят. В: Моливко за предучилищно възпитание и подготовка на 3–4-годишни деца. Книга за учителя (под общата редакция на доц. д-р Д. Гълъбова). Второ допълнено издание. Велико Търново: Слово, 2010. с. 203-338. ISBN 978-954-439-930-6. УДК 372.3 COBISS.BG-ID 1255385060 Велико Търново: Слово, 2010. с. 203-338. ISBN 978-954-439-930-6. УДК 372.3 COBISS.BG-ID 1255385060


 В книгата се представя авторска педагогическа система „Моливко“ по образователни направления „Природен свят“ и „Социален свят“ за първа възрастова група.
  Книга
 природен свят, социален свят, годишни разпределяния, методически насоки, теоретични основи
 Издадено
  19121
 Петя Караиванова

2. В. Златева, ЦДГ №3 „Кокиче”, гр. Плевен В статията „Детските права и отговорности на 3 – 4-годишното дете в света на природата“ В сп. „Педагогика“, кн. 3, позоваване на с. 455

3. В. Златева, ЦДГ №3 „Кокиче”, гр. Плевен В статията „Детските права и отговорности на 3 – 4-годишното дете в света на природата“ В сп. „Педагогика“, кн. 3, позоваване на с.452

4. Златева, В. Детските права и отговорности на 3 – 4-годишното дете в света на природата. - Педагогика, кн. 3, 2014, с. 452 – 456. ISSN 0861-3982 УДК 37.01 COBISS.BG-ID 1119662308 Пълнотекстово цитиране на с. 453.

1. Дончева, Ю. Педагогика на взаимодействието „дете - среда“. Методическо ръководство за семинарни упражнения. Русе, 2012, с. 101. ISBN 978-954-712-568-1. Цитиране на с. 15-19, позоваване на с. 31 и с. 66.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/