Конакчиева, П. (2010). Социален свят. Природен свят. В: Моливко за предучилищно възпитание и подготовка на 4–5-годишни деца. Книга за учителя (под общата редакция на доц. д-р Д. Гълъбова). Трето допълнено издание (сс. 213 – 393). Велико Търново: Слово. ISBN 978-954-439-931-3.


Караиванова, Петя (2010) Конакчиева, П. (2010). Социален свят. Природен свят. В: Моливко за предучилищно възпитание и подготовка на 4–5-годишни деца. Книга за учителя (под общата редакция на доц. д-р Д. Гълъбова). Трето допълнено издание (сс. 213 – 393). Велико Търново: Слово. ISBN 978-954-439-931-3. Велико Търново: Слово


 В книгата е представена авторска педагогическа система „Моливко“ по образователни направления „Природен свят“ и „Социален свят“ за втора възрастова група.
  Книга
 природен свят, социален свят, годишни разпределяния, методически насоки, теоретични основи
 Издадено
  19119
 Петя Караиванова

1. Иванова, Ц. В статията Символичната празнична среда за приобщаванена 4–5-годишните деца към културни традиции и национални ценности. В Сб. „Десета студентска научна сесия на Педагогически факултет“ ” – сайт на ВТУ, Педагогически факултет. Иванова, Ц. В статията Символичната празнична среда за приобщаванена 4–5-годишните деца към културни традиции и национални ценности. В Сб. „Десета студентска научна сесия на Педагогически факултет“ ” – сайт на ВТУ, Педагогически факултет. Иванова, Ц. В статията Символичната празнична среда за приобщаванена 4–5-годишните деца към културни традиции и национални ценности. В Сб. „Десета студентска научна сесия на Педагогически факултет“ ” – сайт на ВТУ, Педагогически факултет. Иванова, Ц. В статията Символичната празнична среда за приобщаванена 4–5-годишните деца към културни традиции и национални ценности. В Сб. „Десета студентска научна сесия на Педагогически факултет“ ” – сайт на ВТУ, Педагогически факултет. Иванова, Ц. В статията Символичната празнична среда за приобщаванена 4–5-годишните деца към културни традиции и национални ценности. В Сб. „Десета студентска научна сесия на Педагогически факултет“ ” – сайт на ВТУ, Педагогически факултет. позоваване на с.7.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/