Конакчиева, П. Социален свят. Природен свят. В: Моливко за предучилищно възпитание и подготовка на 5–6-годишни деца. Книга за учителя. Под общата редакция на доц. д-р Д. Гълъбова. Трето допълнено издание. Велико Търново: Слово, 2010, с. 217–332, 623 с. ISBN 978-954-439-920-7. УДК 372.3, COBISS.BG-ID 1255386340


Караиванова, Петя (2010) Конакчиева, П. Социален свят. Природен свят. В: Моливко за предучилищно възпитание и подготовка на 5–6-годишни деца. Книга за учителя. Под общата редакция на доц. д-р Д. Гълъбова. Трето допълнено издание. Велико Търново: Слово, 2010, с. 217–332, 623 с. ISBN 978-954-439-920-7. УДК 372.3, COBISS.BG-ID 1255386340 Велико Търново: Слово, 2010, с. 217–332, 623 с. ISBN 978-954-439-920-7. УДК 372.3, COBISS.BG-ID 1255386340


 В книгата се представя авторска педагогическа система „Моливко“ по образователни направления „Природен свят“ и „Социален свят“.
  Книга
 природен свят, социален свят, годишни разпределяния, методически насоки, теоретични основи
 Издадено
  19118
 Петя Караиванова

4. Стефанова, М. В доклад Народните традиции и обичаи за възпитаване на ценностноориентирано поведение в предучилищното детство. – В ел. сборник „Дванадесета студентска научна сесия“, Велико Търново, позоваване на с. 73.

2. Т. Христова, ЦДГ №3 „Кокиче”, гр. Плевен В статията „Водни забави“ В сп. „Дом, дете, детска градина“, кн. 5, пънотекстово цитиране на с. 13.

3. Христова, Т. Водни забави. - Дом, дете, детска градина“, кн. 5, 2014, с. 13 – 21. ISBN 978-954-439-920-7, УДК 372.3COBISS.BG-ID 1255386340 Пълнотекстово цитиране на с. 15.

1. Габрова, Л. Нежива природа – дете – природонаучна грамотност - Дом, дете, детска градина, кн. 6, 2013, с. 17 – 34. ISSN 1310-0580, УДК 37.018.1373.24, COBISS.BG-ID 1119970020 Пълнотекстово цитиране на с. 19.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/