Избирателни системи и парламентарни избори в България (1944 – 1989 г.).Издателство на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2017 г. ISBN – 978 – 619 – 2008 – 114- 0.


Галунов, Тодор (2017) Избирателни системи и парламентарни избори в България (1944 – 1989 г.).Издателство на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2017 г. ISBN – 978 – 619 – 2008 – 114- 0. Издателство на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2017 г. ISBN – 978 – 619 – 2008 – 114- 0.


 В монографията се анализира българската изборна практика в годините на социализма. Последователно се проследява еволюцията на ликвдиране на политическия плурализъм, замяната на попорционалнта ситема с мажоритарна, превръщането на изборит в политически фарс.
  Монография
 социализъм, избори, пропорционална, мажоритарна, БКП, БЗНС, Конституция.


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  19117
 Тодор Галунов

1. Ганев, М. Адвокатски преглед, кн. 4, с. 9, цит. с. 27 и сл.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/