Приложение на медиацията в производството по несъстоятелност. В: Сборник от международна научна конференция на ЮФ на ВСУ «Черноризец Храбър», Университетско издателство ВСУ «Черноризец Храбър»; с. 103-113; ISBN 978-954-715-567-1


Тянкова-Тодорова, Янка (2012) Приложение на медиацията в производството по несъстоятелност. В: Сборник от международна научна конференция на ЮФ на ВСУ «Черноризец Храбър», Университетско издателство ВСУ «Черноризец Храбър»; с. 103-113; ISBN 978-954-715-567-1 Варна


 
  Статия
 
 Издадено
  19114
 Янка Тянкова-Тодорова

1. Лазаров, Иван, Извънсъдебни способи за разрешаване на морски и речни правни спорове и необходимостта от създаване на специализиран арбитраж- В: Сборник”Морско право и арбитраж”,УИ на ВСУ”Черноризец Храбър”, с.15

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/