Съвременни тенденции на обособяване на доброволна и принудителна несъстоятелност. В сп. Търговско и конкурентно право, № 7/2010 , с.53-.60; ISSN 1312-9511


Тянкова-Тодорова, Янка (2010) Съвременни тенденции на обособяване на доброволна и принудителна несъстоятелност. В сп. Търговско и конкурентно право, № 7/2010 , с.53-.60; ISSN 1312-9511 София: ИК "Труд и право"


 
  Статия
 несъстоятелност, доброволна несъстоятелност, принудителна несъстоятелност, съвременни тенденции
 Издадено
  19110
 Янка Тянкова-Тодорова

1. Стефанов, Георги, Търговска несъстоятелност, В.Търново, Абагар, трето допълнено и актуализирано издание, с.92

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/