Откриване на производството по несъстоятелност за починал или заличен едноличен търговец// сп. Търговско право, № 3/2008; ISBN 0861-6892


Тянкова-Тодорова, Янка (2008) Откриване на производството по несъстоятелност за починал или заличен едноличен търговец// сп. Търговско право, № 3/2008; ISBN 0861-6892 София


 
  Статия
 
 Издадено
  19109
 Янка Тянкова-Тодорова

1. Стефанов, Георги, Търговска несъстоятелност, В.Търново, Абагар, трето допълнено и актуализирано издание, с.52

2. Стефанов, Георги, Търговска несъстоятелност, В.Търново, Абагар, трето допълнено и актуализирано издание, с.55

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/