Приложение на производството по несъстоятелност на юридически лица с нестопанска цел. В сп. Търговско и конкурентно право, бр.№ 12/2010, с.49-59 ; ISSN 1312-9511


Тянкова-Тодорова, Янка (2010) Приложение на производството по несъстоятелност на юридически лица с нестопанска цел. В сп. Търговско и конкурентно право, бр.№ 12/2010, с.49-59 ; ISSN 1312-9511 София: ИК "Труд и право"


 
  Статия
 несъстоятелност, юридически лица с нестопанска цел, сдружения, фондации
 Издадено
  19108
 Янка Тянкова-Тодорова

1. Стефанов, Георги, Търговска несъстоятелност, В.Търново, Абагар, трето допълнено и актуализирано издание, с.108

2. Стефанов, Георги, Търговска несъстоятелност, В.Търново, Абагар, трето допълнено и актуализирано издание, с.133

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/