Потребителска несъстоятелност // сп. Съвременно право, бр.№ 1/2013 г.; с. 32-44; ISSN 0861-1815


Тянкова-Тодорова, Янка (2009) Потребителска несъстоятелност // сп. Съвременно право, бр.№ 1/2013 г.; с. 32-44; ISSN 0861-1815 София: СИБИ


 
  Статия
 
 Издадено
  19107
 Янка Тянкова-Тодорова

1. Йорданова, М., Обявяване в несъстоятелност и осребряване на имуществото на длъжника – правна същност и принципи на законодателна уредба – В сп.Диалог, бр.№3, електронно списание

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/