Скрито съучастие в производството по несъстоятелност// Сп. Търговско право,бр. № 6/2008, с. ; ISBN 0861-6892


Тянкова-Тодорова, Янка (2008) Скрито съучастие в производството по несъстоятелност// Сп. Търговско право,бр. № 6/2008, с. ; ISBN 0861-6892 София


 
  Статия
 
 Издадено
  19106
 Янка Тянкова-Тодорова

2. Иванов, Ал., Търговски сделки и несъстоятелност, С.: Сиела, с.208

1. Стефанов, Георги, Търговска несъстоятелност, В.Търново, Абагар, трето допълнено и актуализирано издание, с.49

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/