Откриване на производство по несъстоятелност на неограничено отговорен съдружник// Сп. Търговско право, бр.№ 2/2008 г.; с. ; ISBN 0861-6892


Тянкова-Тодорова, Янка (2008) Откриване на производство по несъстоятелност на неограничено отговорен съдружник// Сп. Търговско право, бр.№ 2/2008 г.; с. ; ISBN 0861-6892 София


 
  Статия
 
 Издадено
  19105
 Янка Тянкова-Тодорова

3. Григоров, Г., Несъстоятелност, С.: Сиби, с. 118

4. Григоров, Г., Несъстоятелност, С.: Сиби, с. 207

5. Григоров, Г., Несъстоятелност, С.: Сиби, с. 316

1. Стефанов, Георги, Търговска несъстоятелност, В.Търново, Абагар, трето допълнено и актуализирано издание, с.36

2. Стефанов, Георги, Търговска несъстоятелност, В.Търново, Абагар, трето допълнено и актуализирано издание, с.39

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/