Върху епистемологическите основи на икономическия либерализъм на Фридрих Хайек


Бузов, Вихрен (1996) Върху епистемологическите основи на икономическия либерализъм на Фридрих Хайек сб. Общество, икономика, култура, Сборник статии (ред. О. Стоичкова), ЮЗУ “Неофит Рилски”, с.61-67;


 Икономическият либерализъм на Хайек се опира на агностицизъм и обскурантизъм в епистемологически аспект.
  Статия
 икономически либерализъм, Фр. фон Хайек


Хуманитарни науки Философия

Humanities Philosophy

 Издадено
  19103
 Вихрен Бузов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/