Социокултурната детерминация на наблюдението и експеримента в науката


Бузов, Вихрен (1995) Социокултурната детерминация на наблюдението и експеримента в науката Списание Обща и приложна културология № 1, съст. Д. Гинев, Център по културология, С., с.16-26;


 В статията се разглежда социокултурната детерминация на наблюдението и експеримента в науката и се отправя критика на концепцията на Паул Файерабенд.
  Статия
 наблюдение, експеримент, детерминация


Хуманитарни науки Философия

Humanities Philosophy

 Издадено
  19102
 Вихрен Бузов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/