Радослав Радев. Пластични и словесни измерения на добродушния смях в творчеството на Чудомир. Сборник: "Чудомир и нашето съвремие". По повод 125 години от рождението на Чудомир. Литературно-художествен музей "Чудомир", Казанлък. Изд.Рамита. Казанлък. 2015. с.13-20. ISBN 978-619-705-427-9


Радев, Радослав (2015) Радослав Радев. Пластични и словесни измерения на добродушния смях в творчеството на Чудомир. Сборник: "Чудомир и нашето съвремие". По повод 125 години от рождението на Чудомир. Литературно-художествен музей "Чудомир", Казанлък. Изд.Рамита. Казанлък. 2015. с.13-20. ISBN 978-619-705-427-9


 Развита е идеята и теорията за добродушния смях в литературата и изобразителното изкуство с конкретни наблюдения върху живописта, карикатурата и разказите на Чудомир. Следва се концепцията, че в акварелите физическата характеристика на героя е в съответствие с неговата духовна и нравствена същност – засилена е гротесково тази част на тялото, която съответства на нрава.
  Статия
 смях, жест, нравственост, акварели, профил, анфас, тъга, ухилване
 Издадено
  19097
 Радослав Радев

1. Ефтимова, Събина, Калина Минчева. Чудатостите на Чудомировите таланти. – В Сборник: Чудомир с перо и художническа четка или отново за границите между живописта и поезията. В. Търново. с.101. Изд. Абагар. 2019.ISBN 978-619-168-224-9.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/