Богослужебното наследство на християнския Изток


Делипапазов, Апостол (2013) Богослужебното наследство на християнския Изток Пловдив


 Евхаристията като център на духовния живот на християнската църква. Последования на по-известните източни анафори
  Учебник / Учебно помагало
 Евхаристия, анафора, литургия,
 Издадено
  19080
 Апостол Делипапазов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/