Франция по време на Втората световна война. (Превод от френски език и научна редакция на статията на Даниел Фрабуле.)


Глушкова, Светла (2014) Франция по време на Втората световна война. (Превод от френски език и научна редакция на статията на Даниел Фрабуле.) В: Европа между революции и реформи. Юбилеен сборникв чест на проф. дин Х. Глушков,В. Търново, с.95-110, ISBN 978-954-524-969-3


 
  Превод
 
 Издадено
  19076
 Светла Глушкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/