Балканските войни 1912-1913г.:военни операции. (Превод от френски език и научна редакция на статията на Фредерик Гелтон.)


Глушкова, Светла (2014) Балканските войни 1912-1913г.:военни операции. (Превод от френски език и научна редакция на статията на Фредерик Гелтон.) В: Европа между революции и реформи. Юбилеен сборник в чест на проф. дин Х. Глушков,В. Търново, с.66-78, ISBN 978-954-524-969-3,


 
  Превод
 
 Издадено
  19075
 Светла Глушкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/