Конференцията в Лондон и обособяването на независимата държава Белгия(1830-1831)


Глушкова, Светла (2016) Конференцията в Лондон и обособяването на независимата държава Белгия(1830-1831) Исторически преглед, София, ISSN 0323 - 9748


 
  Статия
 
 Под печат
  19073
 Светла Глушкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/