Бельгийские провинции в плену европейской политики – 1814-1815 гг


Глушкова, Светла (2015) Бельгийские провинции в плену европейской политики – 1814-1815 гг Запад, восток и Россия, Екатеринобург, Русия, т.17, с.38 – 50, ISSN 2413-872X


 
  Статия
 
 Издадено
  19072
 Светла Глушкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/