Монархията във Франция - възникване, династии, кризи. - В: Европа между революции и реформи. Юбилеен сборник чест на проф. дин Христо Глушков,


Глушкова, Светла (2014) Монархията във Франция - възникване, династии, кризи. - В: Европа между революции и реформи. Юбилеен сборник чест на проф. дин Христо Глушков, В. Търново, 256-274, ISBN 978-954-524-969-3


 
  Статия
 
 Издадено
  19070
 Светла Глушкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/