Социално включване на възрастните хора: оптимизиране на възможностите за активен и достоен живот.


Йоргова, Милена (2011) Социално включване на възрастните хора: оптимизиране на възможностите за активен и достоен живот. Социално включване, Велико Търново: Университетско издателство ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”, 2011, c.173 - 208, ISBN 978-954-524-812-2 (COBISS.BG-ID 1240264676)


 
  Студия
 


Социални, стопански и правни науки Социални дейности

Social sciences, economic sciences and law Social Work

 Издадено
  19063
 Милена Йоргова

1. Пулова, Ю. Качество на здравната грижа за възрастни хора: предизвикателства и реалности. Велико Търново: Ай анд Би, Велико Търново, 2012, ISBN 978-954-9689-71-6, COBISS.BG-ID 1266764260. Цитирано на с. 9, с. 46, с. 53 и с.98

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/