АПРИЛСКОТО ВЪСТАНИЕ (1876) И ИЗТОЧНАТА КРИЗА (1875-1878). ЕХОТО ОТ БАРУТА ПО БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ (1876)


Семова, Мариела (2016) АПРИЛСКОТО ВЪСТАНИЕ (1876) И ИЗТОЧНАТА КРИЗА (1875-1878). ЕХОТО ОТ БАРУТА ПО БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ (1876) СБОРНИК С ДОКЛАДИ ОТ НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ "140 ГОДИНИ ОТ АПРИЛСКОТО ВЪСТАНИЕ И АПРИЛСКА ЕПОПЕЯ ПРИ ДРЯНОВСКИ МАНАСТИР"


 
  Доклад
 въстания, XIX век, Османска империя, зверства, журналистика
 Издадено
  19060
 Мариела Семова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/